Notulen van de oprichtings vergadering der Gapingsche ringrijders op 28 november 1950 te half acht.

Dhr. B.Arendse opende de vergadering en riep alle vrienden hartelijk welkom, en zette uiteen de wenschelijkheid tot het oprichten van een ringrijders vereniging. Hiertoe verklaarden alle aanwezige personen zich bereid. De vereniging werd opgericht met 14 leden er waren 8 personen aanwezig. Bij de gehouden verkiezingen werd tot voorzitter gekozen B. Arendse met 7 van de 8 stemmen. Tot bestuursleden werden gekozen A.de.Nood en Jac. Paauwe. Voorzitter en bestuursleden namen hun benoeming aan. Het bestuur werd volmacht verleend om het regelement samen te stellen wat op de volgende vergadering zou worden voorgelezen.

De contributie werd vastgesteld op f.1,00 per jaar. Daar er deze avond niets meer te behandelen was dankte de voorzitter alle vrienden voor hun medewerking en sloot de vergadering.

 Voorz. B. Arendse                                Secr. Jac. Paauwe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze vereniging is opgericht op 28 november 1950. De eerste wedstrijd werd verreden in Gapinge. Dit duurde tot 1975 toen werden er ook op andere dorpen van de oude gemeente Veere gereden. Dit kwam door een soort fusie van de  twee verenigingen Gapinge en Serooskerke. Inmiddels rijden wij nu ieder jaar ringrijwedstrijden in Gapinge, Veere , Serooskerke , Vrouwenpolder en op camping Olmenveld. De eerste sjezen wedstrijd werd omstreeks 1980 gereden in Veere en Serooskerke. Een aantal jaren later werden er ook sjezen wedstrijden in Gapinge georganiseerd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokatie’s waar het ringsteken in Gapinge heeft plaats gevonden.

 In 1950 vond de eerste wedstrijd plaats op het weiland van de fam. Goedbloed.
Later op het weiland van H.Paauwe de vader van Ko Paauwe, voor in de Vriezeveenseweg.
Dan op het weiland van Bram de Nood aan de Dorpsstraat richting Serooskerke.
Daarna op de kleine weide van Vriezo Sipma achter de bungalow waar nu Joost Harpe woont.
Hierna zijn we verhuist naar de Schotsehoek waar we nog steeds rijden.
Voor de rijders en de dorpelingen is dit een schitterende gelegenheid.

Onder het kopje “de oude doos” vindt u nog een aantal originele stukken van diverse activiteiten van de vereniging, erg leuk om nog eens terug te kijken!

 

 

Nieuws

 

De wedstrijdagenda voor het seizoen 2020 is bekend, deze vind u terug onder het 'kopje' wedstrijdagenda.