GAPINGSE RINGRIJDERS VERENIGING.
Opgericht 28 november 1950.

De eerste wedstrijd werd reeds verreden op 24 juni 1950 ,
waarvan de uitslag was als volgt na 38 beurten;

Bram de Nooyer                                      22 ringen
Bram Goedbloed 20 ringen
Bas Arendse 19 ringen
Ko Paauwe 16 ringen
Henk Joosse 16 ringen
André de Nood 16 ringen
Wim Vos 16 ringen
Bram Langebeeke Czn 16 ringen
Ko Langebeeke Czn 12 ringen
Kees Langebeeke Kzn jr. 12 ringen
Cees Langebeeke Czn 11 ringen
Tinus Kole 10 ringen
Ko Louwerse Jzn 10 ringen
Piet Dieleman  9 ringen
Wim Melis  7 ringen
Gerrit Kole  5 ringen
Henk Louwerse  5 ringen
   

Bij gelijke stand in het aantal ringen werden deze nog uitgekampt.
In deze eerste wedstrijd zijn er dus heel wat kampen geweest.
Kleine ringen daar had men toen nog niet van gehoord de kamp ging op de normale ring en ging als volgt, eerst een ommekeer en als er dan nog geen winnaar was dan ging men over naar een vaart.

Het ringrijden moest een goed georganiseerde folkloristische sport worden. Mede door de steun van enkele toenmalige gemeentelijke bestuurders werd een organisatie in het leven geroepen die dit moest bereiken. Zo werd op 21 juli 1950 de “Belangengemeenschap der Walcherse Ringrijders” opgericht, onder aanvoering van de heer Piet Brasser uit Kleverskerke. In dat eerste jaar organiseerde men zelfs in september een grote wedstrijd in Koudekerke. Men wilde eens zien van welk dorp de beste ringrijders kwamen. Daarom werden van ieder dorp de beste drie ringrijders uitgenodigd om tegen elkaar te rijden. Het werd een succes.

De eerste klassenwedstrijd was een feit en de basis voor een goed vervolg was gelegd. In de winter daarop werd druk vergaderd. Er moesten reglementen worden vastgesteld en ook moest de vereniging zo worden opgebouwd, dat alle dorpen vertegenwoordigers hadden binnen de overkoepelende vereniging. Daarom werd aan de dorpsringrijders het advies gegeven een geregelde vereniging op te richten en een afgevaardigde te kiezen, die hun belangen kon behartigen. Zo ontstond een bestuursraad, waarin deze afgevaardigden zaten. Zij hadden stemrecht en beslissingsbevoegdheid. De naam werd toen veranderd in de “Zeeuwse Ringrijders Vereniging”.

Vandaar dat de eerste wedstrijd was op 24 juni en de officiële oprichting op 28 november 1950.
De drie rijders die als eerste voor een klassenwedstrijd uit mochten komen waren toen,Bram de Nooyer, Bram Goedbloed en Bas Arendse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto allemaal broers Coppoolse v.l.n.r. staand Ko, dan te paard Krien, Cor, David en Piet. 

 

Nieuws

De uitslag en de foto's van het sjezenrijden in Gapinge staan op de website.

Donderdag 15 augustus jl. reden er verschillende leden van onze vereniging mee tijdens de 2e folkloristische dag in Middelburg. Hierbij zijn er weer mooie prijzen gewonnen door onze leden. Allereerst is het niet alleen de strijd om het Zeeuws Kampioenschap maar ook in de versiering zijn er prijzen te winnen. Elvira Reijnierse won de 5e plaats voor de trekpaarden en Naomi van den Broeke de 3de plaats voor de overige rassen.

Rick Eckhardt won de 13e beker, Sebastiaan Sturm de 9e. Krijn Coppoolse nam de 5e beker mee naar huis. Andre van Maldegem wist het beeldje van prinses Beatrix te bemachtigen en daarmee de 1ste beker. Allen van harte gefeliciteerd!

 

 Foto: Rianne Lous (www.wakzag.nl)